I made this widget at MyFlashFetish.com.

PENDAFTARAN 2012 DI BUKA SEKARANG TERHAD KEPADA 30 PELAJAR SAHAJA

SILA HUBUNGI PUAN NORLITA

0192537025 ATAU 0391003838

Aktiviti 2010


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.
OBJEKTIF PENDIDIKAN PRASEKOLAH
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan menyediakan peluang kepada kanak-kanak berumur empat (4) hingga enam (6) tahun untuk mencapai objektif dalam aspek jasmani, emosi dan sosial, intelek dan rohani seperti berikut:
1. Membina kecergasan badan.
2. Mempunyai tubuh badan yang sihat.
3. Mempraktikkan amalan kesihatan yang
baik.
4. Mempraktikkan langkah-langkah menjaga
keselamatan diri.
5. Menguasai kemahiran motor halus dan
asas motor kasar.
6. Mempunyai kematangan emosi.
7. Mempunyai konsep kendiri yang positif dan jati
diri.
8. Berani menyuarakan pandangan dan perasaan.
9. Berkebolehan berinteraksi dengan orang lain.
10.Boleh bekerja secara bersendirian dan juga
bekerja secara berkumpulan.
11. Menghormati perasaan serta hak orang lain
dan seterusnya membentuk perhubungan
yang positif dengan orang dewasa serta
rakan sebaya.
12. Mengamalkan nilai murni.
13. Mengamalkan nilai-nilai Islam dalam
kehidupan seharian untuk murid beragama
Islam.
14. Berkomunikasi menggunakan Bahasa
Malaysia, Bahasa Inggeris dan bahasa
pengantar dalam konteks kehidupan harian.
15. Meneroka persekitaran menggunakan kemahiran
proses sains asas.
16. Menggunakan kemahiran matematik asas dalam
menjalankan tugasan harian dan menyelesaikan
masalah.
17. Menggunakan kemahiran berfikir kritis, kreatif
dan inovatif dalam pembelajaran dan kehidupan
seharian.
18. Mengembangkan daya kreatif dan estetika.
19. Menghargai keindahan alam dan warisan budaya.
MENGAPA PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK PENTING? (Laporan oleh Sir Christopher Ball, 1994)
- Asas dan persediaan untuk kehidupan akan datang.
- Kanak-kanak berkembang dengan cara dan kadar yang
berbeza-beza dari segi intelek, rohani, emosi, sosial,
moral dan jasmani.
- Semua kanak-kanak mempunyai kebolehan yang boleh
dikenal pasti dan dipertingkatkan.
- Kanak-kanak belajar daripada apa yang berlaku pada
mereka dan di sekitar mereka. Mereka tidak
memisahkan pembelajaran mereka, subjek atau
disiplin diri.
- Kanak–kanak belajar dengan berkesan melalui
tindakan/melakukannya sendiri.
- Kanak-kanak belajar dengan berkesaan
apabila mereka terlibat secara aktif dan
berminat.
- Kanak yang mempunyai keyakinan kendiri
mempunyai asas “headstart” untuk belajar.
- Kanak-kanak perlu masa dan ruang untuk menghasilkan kerja yang berkualiti.
- Apa yang kanak-kanak tahu adalah titik permulaan kepada pembelajarannya.
- Bermain dan berbual adalah cara utama kanak-kanak belajar tentang diri
mereka,orang lain dan dunia luar.
- Kanak-kanak yang digalakkan berfikir mempunyai kebolehan untuk bertindak sendiri.
- Hubungan dengan kanak-kanak lain dan orang
dewasa penting untuk perkembangan diri.

0 comments:

Post a Comment